O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie prowadzi działalność kulturalno-oświatową, artystyczną i rekreacyjną, organizuje i rozwija czytelnictwo oraz oświatę pozaszkolną, sprawuje opiekę nad amatorską kulturą ludową gminy w obrębie sołectwa Koszarawy i Koszarawy Bystrej.

Dysponuje halą sportową, którą udostępnia dla szkół z terenu gminy Koszarawa (bezpłatnie dzieciom i młodzieży szkolnej oraz odpłatnie zorganizowanym grupom). Gminny Ośrodek Kultury posiada również amfiteatr i salę balową z pełnym zapleczem, co daje możliwość organizacji imprez okolicznościowych. 

Ponadto oferuje usługi noclegowe i gastronomiczne dla turystów indywidualnych i grup.

Budynek GOK

Godziny otwarcia GOK

poniedziałek 11:00-19:00
wtorek 11:00-19:00
środa 11:00-19:00
czwartek 11:00-19:00
piątek 11:00-19:00
sobota imprezy, grupy wg. rezerwacji

Nasze cele

Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie jest samorządową instytucją kultury, funkcjonującą w województwie Śląskim (powiat Żywiecki, gmina Koszarawa). Prowadzi 
on wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, a także odnowy dziedzictwa kulturowego gminy. Jego podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie 
i promocja kultury lokalnej. Najważniejsze zadania GOK obejmują w szczególności:

  • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, upowszechnianie wiedzy.

Swoje statutowe zadania ośrodek realizuje w szczególności poprzez organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, spotkań, koncertów, wystaw i odczytów, prowadzenie świetlic i klubów, a także kół zainteresowań i kółek plastycznych, warsztatów, prelekcji. GOK prowadzi działalność kulturalno-oświatową, artystyczną i rekreacyjną, organizuje i rozwija czytelnictwo oraz oświatę pozaszkolną, sprawuje opiekę nad amatorską kulturą ludową gminy w obrębie sołectwa Koszarawy i Koszarawy Bystrej. 

Kluczową działalnością ośrodka jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzi i poczucie integracji ze społecznością lokalną.